Postavte se svým rozhodnutím čelem!

Číslo projektu: 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924, 
ROZVOJ EKOLOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO LEPŠÍ ZAMĚSTNATELNOST

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Další

Vítejte!

Sleduj příběh Daniela a rozhoduj se kliknutím na zvolenou možnost v textu.

Klikni na         další       pro posun další stránku

                 jsou studijní materiály

                 jsou kvízy

Zpět

Rozhodnutí je na tobě.

Problém

Začít!

V blízké budoucnosti,

na blízkém místě...

Další

Emise skleníkových plynů, adaptabilita

Udržitelné hospodaření s potravinami, empatie

Cirkulární ekonomika, kreativita

Znečištění vody, odolnost

Volby mobility, design thinking

Emise skleníkových plynů, adaptabilita

Udržitelné hospodaření s potravinami, empatie

Circulární ekonomika, kreativita

Znečištění vody, odolnost

Volby v oblasti mobility, designového myšlení