Емисии на парникови газове, адаптивност

Устойчиво управление на храните, емпатия

Кръгова икономика, креативност

Замърсяване на водата, устойчивост

Избор на мобилност, дизайнерско мислене