Изправете се пред решенията си!

Номер на проекта:2021-1-HU01-KA220-VET-000024924, 
РАЗВИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Напред

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Проследи историята на Даниел и вземи решение, като кликнеш върху опцията за текст, която искаш да избереш.

Натисни           Напред       за да обърнеш страницата

                      база знания

                      тест

Назад

Решението е във твоите ръце.

Проблем

Да започваме!

В близко време,

на близко място...

Напред

Емисии на парникови газове, адаптивност

Устойчиво управление на храните, емпатия

Кръгова икономика, креативност

Замърсяване на водата, устойчивост

Избор на мобилност, дизайнерско мислене

Емисии на парникови газове, адаптивност

Устойчиво управление на храните, емпатия

Кръгова икономика, креативност

Замърсяване на водата, устойчивост

Избор на мобилност, дизайнерско мислене